Qul Hu Allah Ahad

Qul Hu Allah Ahad MP3 Download

Qul Hu Allah Ahad MP3 Hamd By Fahad Shah

Listen online or download this beautiful Hamd sharif in the beautiful voice of Fahad Shah.

Qul Hu Allah Ahad is a Hamd recited by Fahad Shah. Listen this Hamd online or download in MP3 format from thenaatsharif.com

Qul Hu Allah Ahad is one of the best MP3 Hamd by Fahad Shah.

Qul Hu Allah Ahad MP3 Download

To Download Qul Hu Allah Ahad in MP3 format, please click on the below image.

Qul Hu Allah Ahad MP3 Download

Qul Hu Allah Ahad Lyrics

Qul huwallahu ahad

madad Allah madad

Doosra tere siwa koi bhi m’abood nahi

Beniyaz itna ke had hi koi maujod nahi

samad Allah samad

Qul huwallahu ahad

madad Allah madad

Na jana tujhko kisi ne na kisi ko tune

Sari duniyaon ko mehkaya teri khushboo ne

Tu azal tu hi abad

Qul huwallahu ahad

madad Allah madad

Raat ban jaye kabhi misl sahar tu aye

Dekhne wala ho koi to nazar tu aye

Tujhse ajiz hai khirat

Qul huwallahu ahad

madad Allah madad

Aakhrat ka koi gham isko na tadpaye khuda

Is gunahgar muzaffar ko bhi mil jaye khuda

Teri rahmat ki sanad

Qul huwallahu ahad

madad Allah madad

Popular Tags

  • Qul Hu Allah Ahad Mp3 Download
  • Download Qul Hu Allah Ahad in Mp3
  • Fahad Shah Mp3 Hamds
  • Download Fahad Shah Mp3 Hamd “Qul Hu Allah Ahad”

Leave a Comment

Your email address will not be published.