Pakistan Zindabad

Shukria Pakistan Song

Pakistan Zindabad Mp3 Song By Sahir Ali Bagga

Listen online or download Har dil ki awaz Mp3  in the beautiful voice of Sahir Ali Bagga.

Pakistan Zindabad is a song sung by Sahir Ali Bagga. Listen to this song online or download in mp3 format from thenaatsharif.com

Pakistan Zindabad is one of the best Mp3 Songs by Sahir Ali Bagga.

Pakistan Zindabad Song MP3 Free Download

To download this beautiful MP3 Song please click on the below image

Pakistan Zindabad Song MP3 Download

Har Dil Ki Awaz Pakistan Zindabad Song Lyrics

Dil ki himat watan
Apna jazba watan
Maan ki suchi lagan
Seedha rasta watan
Dil ki himat watan
Apna jazba watan
Maan ki suchi lagan
Seedha rasta watan
Kahye hai ye kasam
Kahye hai ba-khuda
Sunn lay dushman sabhi
Ye watan hai sadaa..
Har dil ki awaz
Dil dil ki awaz
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Har dil ki awaz
Dil dil ki awaz
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Aik aagazz ki dastan hum sabi
Aik hai apna ghar Paasabaa hum sabi
Aik hi souch hai ek pehchan hai
Aay watan sab say upper tera naam hai
Kahye hai ye kasam
Kahye hai ba-khuda
Sunn le dushman sabhi
Ye watan hai sadaa..
Har dil ki awaz
Dil dil ki awaz
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Josh be ye janoon sab tumhare leye
Jaan o dil be laho sab tumhare leye
Bas tere aik ishare sab aa gye
Aay watan tu pukare tu sab aa gye
Kahye hai ye kasam
Kahye hai ba-khuda
Sunn le dushman sabhi
Ye watan hai sadaa..
Har dil ki awaz
Dil dil ki awaz
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad

Pakistan Zindabad MP4 – Sahir Ali Bagga – National Song

Popular Tags

  • Pakistan Zindabad Mp3 Song
  • Pakistan Zindabad
  • Pakistan Zindabad Mp3 Download
  • Download Pakistan Zindabad in Mp3
  • Sahir Ali Bagga Mp3 Song
  • Download Sahir Ali Bagga Mp3 Song “Pakistan Zindabad”
  • Pakistan Zindabad By Sahir Ali Bagga
  • Pakistan Zindabad Mp3 By Sahir Ali Bagga
  • Har Dil Ki Awaz Pakistan Zindabad Song MP3 Download

Popular Tags

Download Pakistan Zindabad in Mp3
Download Sahir Ali Bagga Mp3 Song "Pakistan Zindabad"
Har Dil Ki Awaz Pakistan Zindabad Song MP3 Download
Pakistan Zindabad
Pakistan Zindabad By Sahir Ali Bagga
Pakistan Zindabad Mp3 By Sahir Ali Bagga
Pakistan Zindabad Mp3 Download
Pakistan Zindabad Mp3 Song
Sahir Ali Bagga Mp3 Song